Nieuws & activiteiten - Activiteiten 2010 - Beersel Toneelgemeente 2010
Beersel bekroond met eretitel "Toneelgemeente 2010" - APRIL 2010
Vorig jaar in november brachten De Alsembloem en de twee andere Beerselse toneelverenigingen Weredi en Lustig en Vrij, in samenwerking met Academie Orfeus, het gemeentebestuur van Beersel en CC de Meent het totaalspectakel "AMADEUS". Deze coproductie was een voorlopig hoogtepunt in een reeds verschillende jaren opgericht initiatief rond "Toneel in Beersel", waarbij de gemeente bovenop de bestaande subsidies en gunsttarieven bij de terbeschikkingstelling van infrastructuur aan de betrokken toneelverenigingen nog een aantal extra tegemoetkomingen op financieel en materieel gebied aanbood en de samenwerking tussen de verengingen stimuleerde. "Amadeus" kende toen heel veel succes en heeft bij de verschillende deelnemers een heel goed gevoel achtergelaten. Toen OPENDOEK in het kader van de actie “Toneeltgemee” een oproep deed voor kandidaturen voor de eretitel ”Toneelgemeente 2010”, werd er zowel vanuit de cultuurdienst van onze gemeente als vanuit de drie toneelverenigingen ingegaan op deze oproep. Onder andere dit feit dat zowel de gemeente als de verenigingen dit initiatief namen, heeft ervoor gezorgd dat ons dossier bij de beste behoorde. Volgens OpenDoek was het dan ook vooral “de warmte” die dit dossier uitstraalde, samen met de gemeentelijke initiatieven en de intense samenwerking tussen de verschillende verenigingen die uitmondde in een echte en hechte vriendschap, die er voor gezorgd heeft dat Beersel uiteindelijk één van de 4 gemeenten uit de 20 kandidaturen is die door hen bekroond werden met de titel “Toneelgemeente 2010”.
Deze eretitel vormt ook voor De Alsembloem een mooie bekroning op het werk geleverd in het voorbije toneelseizoen en stimuleert ons om dit ook naar de toekomst toe verder blijven waar te maken.

Klik hier om een collage van persartikels over de toekenning van de titel "Toneelgemeente 2010" aan Beersel te downloaden

Plechtige uitreiking in het Provinciaal Domein Huizingen - JUNI 2010
Daar waar de betrokkenen reeds begin april op de hoogte gebracht werden dat Beersel door OPENDOEK bekroond werd met de eretitel "Toneelgemeente 2010", vond de plechtige uitreiking van de onderscheiding plaats op zondag 13 juni 2010 in het Provinciaal Domein Huizingen, ter gelegenheid van het "Feest van de vrijwilligers".

Klik hier voor bijkomende foto's van de uitreiking

©2012• De Alsembloem • Laatste update van deze pagina op 15-06-2010