Vereniging - bestuur

Update sinds de statutaire ledenvergadering van 4 mei 2012

Voorzitter
Kelly Bauduin ( voorzitter@dealsembloem.be )
Ondervoorzitter
Karen De Becker
Penningmeester
Jan Billiet
Secretaris
Mieke Smedts ( secretaris@dealsembloem.be )
Hulpsecretaris
Kathleen Breembosch
Raadslid als afgevaardigde van de jeugd Loes Van Eesbeeck
Raadslid en webmaster
Geert Raes
Technisch verantwoordelijke
Bart Partous
Verantwoordelijke voor rekwisieten
Christel Rottiers
Verantwoordelijke voor publiciteit
Ingrid Bauwens
Feestcommissaris
André Mievis

©2012• De Alsembloem • Laatste update van deze pagina op 7-05-2012